KASKİ Genel Kurulu Toplandı

KASKİ GENEL KURULU TOPLANDI

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu, gündeminde bulunan 7 konuyu görüşüp karara bağlamak üzere 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

       KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da alınan kararlar hakkında şu bilgileri verdi:

1. Madde: Genel kurul başkan 1. vekilliğine Bekir Yıldız’ın 2.başkan vekilliğine ise Mehmet Savruk’un getirilmesine karar verildi.

2. Madde: Genel kurul asil divan kâtipliğine Merve Sarıoğlu ile  Yusuf Özkaya’nın yedek divan kâtipliğine ise Hakan Demir ve Oğuzhan Berk’in getirilmesine karar verildi.

3. Madde:  Genel kurul plan ve bütçe komisyonu üyeliğine; Mehmet Büyükbaş, Levent Büyükkeçeci, Özkan Altun, Ramazan Yapıcı, Mustafa İnceok, İlyas Emre, Mustafa Temur, İrfan Dursun ile Osman Koç’un getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Madde: Genel Kurul üyelerine ödenecek huzur hakkının 5393 sayılı belediye kanununun 32. maddesine istinaden (Meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Madde:  2015 yılı faaliyet raporu, bilanço ve denetçi raporlarının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

6. Madde: Organizasyon şeması konusunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7. Madde: Yönetmelik değişiklikleri konusu oybirliği ile kabul edildi.

Mayıs 2016 Genel Kurul Kararları için tıklayınız.