Kaski Laboratuvarları Akredite Belgeli

KASKİ LABORATUVARLARI, TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE BELGELİ

  

        Kalite standartları çerçevesinde sürekli yenilenerek hizmet vermeyi kendilerine görev edindiklerini açıklayan KASKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Fazilet MALİK, yapmış olduğu açıklamada şu bilgileri verdi:

 

      “ Laboratuvarımıza 2015 yılında 819 adet atıksu ve 12.281 adet içme suyu olmak üzere toplam 13.100 numunenin kabulü yapılmış, bu numunelerde 74.143 parametrenin analizi gerçekleştirilmiştir.

 

       Su analiz hizmetlerini yürüten laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına” göre TÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akredite edilmiştir. Bu belge laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin doğru ve güvenilir olduğunun bir kanıtı olurken, ürettiği analiz sonuçları bu belgeden dolayı tüm dünyada tereddütsüz kabul görmekte olup ulusal ve uluslar arası geçerliliğe sahiptir. Ayrıca laboratuvarımızın kendi kendini kontrol etmesi için yıllık olarak ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılım sağlanmaktadır. Uluslar arası karşılaştırma testi organizasyonları olan, İngiltere’de faaliyet gösteren LGC (Standards Proficiency Testing) Aquacheck ve FAPAS (Central Science Laboratuary) firmalarının açmış olduğu yeterlik test organizasyonlarına katılım ve başarı sağlanmıştır. Ulusal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yeterlilik testlerine iştirak edilmiş ve başarılı olunmuştur.

 

        Laboratuvarımız  56 parametresi suda, 56 parametresi atık suda, ve 24 parametresi de toprak, arıtma çamuru ve sedimentte olmak üzere toplam 136 metot ve parametrede TÜRKAK’tan akredite edilmiştir. Akredite olunan atıksu parametrelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da yetki belgesine sahip olup bu belge kapsamında atıksu ve arıtma çamurlarından numune alma yetkisi de bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2007 yılında aldığımız "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ile şehrimizdeki ve çevre şehirlerdeki özel firmaların atıksu analizleri de yapılarak hizmet verilmektedir.” dedi.

 

        KASKİ laboratuvarlarının, su ve kanalizasyon idareleri arasında en iyilerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken MALİK,konu hakkında şunları söyledi:

 

      “Laboratuvarlarımıza 2015 yılında 1.000.000 TL(1 Milyon) civarında ek yatırım yapılarak LC/MS/MS (Likit Kromatografi Sıralı Kütle Spektrometri), GC/MS (Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri), GC/MS-Purge And Trap Üniteli (Purge And Trap Üniteli Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri) cihazlarının alımı gerçekleştirilmiştir. Bu cihazlar ile içme suyunda tüm kalıntı analizleri (Toplam Pestisit ve PAH), uçucu organik bileşikler ve monomer bileşiklerin analizleri yapılmaya başlanmıştır. Bu cihazlarında temini ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte” istenen tüm parametrelerin analizleri eksiksiz yapılmaktadır.

      Ayrıca laboratuvarlarımız hem cihaz hem de personel açısından donanımlı bir alt yapıya sahip olduğu için zaman zaman üniversitelere de su, atıksu ve arıtma çamurları analizleri konusunda destek vermektedir. Kayseri de şehri merkezine içme suyu sağlayan depolarda ve içmesuyu şebekesinin farklı noktalarında trihalometan seviyelerinin (THM) belirlenmesi amacıyla kurumumuz personellerinden Çevre Yüksek Mühendisi Buket ERGİN tarafından yürütülen  “KAYSERİ İÇME SUYUNDA THM SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ VE THM HARİTASININ OLUŞTURULMASI” isimli projeye destek verilmektedir.” diye konuştu.