KASKİde Eğitime Devam

KASKİ’DE EĞİTİME DEVAM

            KASKİ Genel Müdürlüğünce, İçme Suyu Daire Başkanlığı’nda görevli  personele, klor kullanım konusunda yeniden eğitim verilerek, çalışanların bildikleri bilgileri hatırlamaları, bilmediklerini ise öğrenmeleri sağlandı.

           Konusunda uzmanlar tarafından verilen eğitim programında, sağlıklı bir klorlamanın nasıl yapılması gerektiği ile işçi sağlığı ve güvenliği konularının anlatıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Sağlıklı ve temiz suyu abonelerimizin kullanımına sunma gayreti içerisinde çalışan kurumumuz, sudaki klor miktarının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte” verilen aralıkta tutulması konusunda titizlikle çalışıyor. Laboratuvarda çalışan personelimizce, her bölgeden günlük alınan su numunelerinin analizi yapılıyor. Analiz neticesinde sudaki klor miktarı olması gereken, 0,2-0,5 mg/lt arasında tutulmaya çalışılıyor,” dedi.

         Su ve kanalizasyon idaresi olarak şebeke suyunun dezenfeksiyonu için klor kullanım konusuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Batukan, “ İçme ve kullanma suyunda sağlık açısından zararlı olabilecek mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için dezenfeksiyon yapılması gerekiyor. Bunun için uygulanan en yaygın yöntem suyun klorlanması. Kurumumuz; 17.02.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ de belirtilen miktara uygun kloru, sisteme kontrollü bir şekilde enjekte eden elektromekanik cihazlar ile yapıyor. Böylece sudaki klor suyun miktarı ile orantılı olarak eklenmiş oluyor,”diye konuştu.

         Kurum olarak çeşitli konularda sıklıkla eğitim faaliyetleri düzenlediklerini kaydeden Batukan, içme suyu depolarının klorlama ünitesinde çalışan personele yönelik düzenlenen bu eğitim programı ile çalışanların bilgilerinin tazelendiğini sözlerine ekledi.