Laboratuvarımızda İçtigimiz Su Kontrol Altında

Su Kalite Kontrol Laboratuvarımız 01.03.2008 tarihinde modern bina ve teknolojiye uygun cihazlarıyla hizmete alınmıştır. Laboratuvarımız bir şube müdürü, bir laboratuvar sorumlusu, bir biyolog, bir kimya teknikeri, üç numune alma personelinden oluşmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan cihaz ve alet alt yapısı; Spektrofotometreler, alevfotometresi, pH metreler, saf su cihazları, ultra saf su cihazı, otoklavlar, etüvler, inkibatörler, manyetik karıştırıcılı ısıtıcılar, çeker ocaklar, laminer flow, mikroskoplar, vortex, su banyosu, çözünmüş oksijen ölçer, türbidimetre, hassas teraziler, iletkenlik ölçerler, ısıtıcılar, buzdolapları, dispenserler, otomatik büretler, otomatik pipetler, manifold sistem, klor fotometrelerdir            

Laboratuarımızda yapılan kimyasal,fiziksel ve bakteriyolojik analizler; Amonyum, nitrit, nitrat, klorür, toplam sertlik, kalsiyum sertliği, magnezyum sertliği, oksitlenebilirlik, iletkenlik, pH, aktif klor, karbonat, bikarbonat, sodyum, potasyum, florür, siyanür, sülfat, renk, tat, koku, bulanıklık, toplam çözünmüş katı, toplam koliform bakteridir. 


Yaptığımız analizler, uluslararası standart metodlara göre yapılmaktadır. Uluslararası kabul gören standart metodlarla yaptığımız analizlerin resmi ve özel kurumlarda kabul edilebilmesi amacıyla laboratuvarımızın akredite olması için gerekli işlemlere başlanacaktır.


Laboratuvar çalışmalarımızda “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” teki kriterler ölçü alınmaktadır. Kayseri Merkez ve Hinterlant olmak üzere 14 tesisimizde otomatik gaz klor sistemi, 73 bölgede sıvı klor ile dezenfekte edilmekte ve yönetmeliğin kriter olarak bildirdiği uç noktada aktif klor miktarı en fazla 0,5 mg/l’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır.


Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan tesislerimizden düzenli olarak numuneler alınarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılarak incelenmektedir. 
Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda evlerden numune alınarak laboratuvarımızda bu sular incelenmekte ve sonuçlar numune alınan eve rapor olarak sunulmaktadır.      
Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, cami, lokal, kahvehane, işletme, fabrika, imalathane v.s. yerlerden numuneler alınarak laboratuvarımızda incelenmekte ve sonuçlar rapor halinde mekanda görünebilecek yere asılarak ilan edilmektedir. 
Vatandaşın isteği üzerine özel kuyu sularının analizi belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. 

Halkımız içtikleri su hakkında gerekli bilgi almak için bizlere ulaşabilir.