Taşeronda Çalışan işçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.Maddesinin; Geçiçi 23 ve 24.Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan işçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın belirlendiği tebliğde belirtilen kriterlere göre yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvurulardan Şartları taşıyanlar (KABUL), Şartları taşımayanlar (RED) şeklinde listelenerek aşağıda gösterilmiştir ;

Sonuç listesi   ⇒