2018 Kasım Genel Kurulu 2. Oturum Gündemi

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2018 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısı 2. birleşimi 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00' de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapacaktır.


G Ü N D E M :

1-) 2018 Yılı Yatırım Programı Revizesi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
2-) Ek Ödenek Talebi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
3-) 2019 Yılı Yatırım Programı Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
4-) 2019 Yılı Performans Programı Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
5-) 2019 Yılı Ücret Tarifeleri Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
6-) 2019 - 2020 - 2021 Yılları Gelir - Gider Bütçesi Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.