2019 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Gündemi

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2019 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısını 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17:00' de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapacaktır.


G Ü N D E M :

1-) 2020 Yılı Yatırım Programı Konusunun Görüşülmesi.
2-) 2020 Yılı Performans Programı Konusunun Görüşülmesi.
3-) 2020 Yılı Ücret Tarifeleri Konusunun Görüşülmesi.
4-) 2020 - 2021 - 2022 Yılları Gelir - Gider Bütçesi Konusunun Görüşülmesi.
5-) Organizasyon Şeması Konusunun Görüşülmesi.