2019 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Toplantısı İkinci Birleşimi

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2019 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısını 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 15:30' da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapacaktır.


G Ü N D E M :

1-) 2020 Yılı Yatırım Programı Hakkında Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
2-) 2020 Yılı Performans Programı Hakkında Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
3-) 2020 Yılı Ücret Tarifeleri Hakkında Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.
4-) 2020 - 2021 - 2022 Yılları Gelir - Gider Bütçesi Hakkında Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.