2019 YILI MAYIS AYI GENEL KURUL GÜNDEMİ

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2019 yılı Mayıs ayı Olağan Toplantısını 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 17:00' de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapacaktır.


G Ü N D E M :

1-) Genel Kurul Başkan Vekilleri Seçimi.
2-) Genel Kurul Divan Katipleri Seçimi.
3-) Genel Kurul Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi.
4-) Genel Kurul Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Tespiti.
5-) 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Denetçi Raporunun Görüşülmesi
6-) 3 Adet Kombine Kanal Açma Aracı Alımı Konusunun Görüşülmesi.
7-) Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.
8-) Kadro Değişikliği ve Yeni Organizasyon Şeması Konusunun Görüşülmesi.
9-) Hisse Satışı Konusunun Görüşülmesi.
10-) Yönetmelik Değişikliği ve İçmesuyu Şebeke Bağlantı Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.