Kaski Genel Kurul Gündemi

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 2016 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısını 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 17:00? de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapacaktır.

G Ü N D E M :

1-) 2016 Yılı Yatırım Programı Revizesi Konusunun Görüşülmesi.
2-) 2017 Yılı Yatırım Programı Konusunun Görüşülmesi.
3-) 2017 Yılı Performans Programı Konusunun Görüşülmesi.
4-) 2017 - 2021 Yılları Stratejik Plan Konusunun Görüşülmesi.
5-) 2017 Yılı Ücret Tarifeleri Konusunun Görüşülmesi.
6-) 2017 - 2018 - 2019 Yılları Gelir - Gider Bütçesi Konusunun Görüşülmesi.
7-) Denetçi Seçimi ve Ücretinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.