Kaski Genel Kurulu Yeniden Toplandı

KASKİ GENEL KURULU YENİDEN TOPLANDI

KASKİ Genel Kurulu, 14 Kasım 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşüp karara bağlamak üzere yeniden toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da alınan kararlar şöyle:

- 2017 yılı yatırım programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 2017 yılı performans programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 2017-2021 yılları stratejik planı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 2017 yılı ücret tarifeleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 2017-2018-2019 yılları gelir – gider bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.