STRATEJİK PLAN

Kaski'nin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Yüklü dosyalar

2017 - 2021 Stratejik Plan

indir / incele

2014-2016 Revize Stratejik Plan

indir / incele

2012 - 2016 Stratejik Plan

indir / incele