LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvarlarımız su analizleri konusunda Kayseri’deki en kapsamlı laboratuvarlardır. Kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik olmak üzere 84 adet parametrenin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarlarımız analizi gerçekleştirilen parametrelerde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 2008 tarihi itibariyleTS EN ISO IEC/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına”göre akredite edilmiştir. Şu an itibariyle laboratuvarlarımızda 30 parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti verilmektedir. Laboratuvarlarımızda içme suyu, atıksu, arıtma çamuru ve toprak numunelerinin analizleri uluslar arası ve standart metotlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarımız hem personel hem de cihazlar açısından yeterli alt yapıya sahiptir. 2 Kimya Mühendisi, 5 Kimyager, 2 Biyolog, 1 Kimya Teknikeri, 4 Numune Alma Personeli, 1 Bilgi İşlem olmak üzere konusunda uzman 15 personelle hizmet vermektedir.

İçme suyu analizlerimizde “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” teki kriterler ölçü alınmaktadır. Kayseri Merkez de 14 tesisimizin ve Hinterlant da ise 73 bölge de sıvı klor ile dezenfekte edilmiş içme suyumuzun her gün rutin klor kontrolleri yapılmaktadır.

Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan tesislerimizden düzenli olarak numuneler alınmakta ve laboratuarımızda kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizleri yapılarak incelenmektedir.

Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda evlerden numune alınarak laboratuvarımızda bu sular incelenmekte ve sonuçlar talepte bulunan kişiye rapor olarak verilmektedir.

Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, cami, lokal, kahvehane, işletme, fabrika, imalathane v.s. yerlerden numuneler alınarak laboratuvarımızda incelenmekte ve sonuçlar rapor halinde mekanda görünebilecek yere asılarak ilan edilmektedir.

Vatandaşın isteği üzerine özel kuyu sularının analizi belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Halkımız içtikleri su hakkında gerekli bilgi almak için bizlere ulaşabilir veya KASKİ web sitemizde yayınladığımız Su Kalite Kontrol Raporlarından bilgi edinebilirler.

Laboratuvarlarımız Çevre Mevzuatı kapsamında su/atıksu analizleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığından 2007 yılında "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" almış olup bu Belgenin kapsamı Numune Almada dahil olmak üzere 30 parametreye çıkarılmıştır.

Alıcı ortama direk deşarj eden ve denetleyici kuruluş olan Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından veya firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yılında yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve firmalara rapor edilmektedir.

Laboratuvarımızda su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır.
Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı
 • ICP-OES Atomik Emisyon Spektrofotometresi
 • Mikrodalga
 • Iyon Kromotografi Cihazı
 • Toplam Organik Karbon Cihazı
 • Spektrofometreler
 • Alev Fotometresi
 • Kjeldahl Azotu Tayin Cihazı
 • KOİ Parçalama Ünitesi
 • Siyanür Parçalama Ünitesi
 • Toprak ve Bitki Öğütme Cihazları
 • Termoreaktörler
 • Klor Fotometreleri
 • Hava Sterilizatörleri
 • Etüvler
 • Santrifüjler
 • Soğutucular
 • Vakumlu Buharlı Sterilizatörler
 • İnkübatörler
 • Otoklavlar
 • pH metreler
 • İletkenlik Ölçerler
 • Türbidimetreler
 • İyonmetreler
 • Oksijenmetreler
 • Işık Mikroskobu, Stereo Mikroskoplar
 • Su Banyoları
 • Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları
 • Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcılar
 • Hassas ve Kaba Teraziler
 • Çeker Ocaklar
 • Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri
 • Dispenserler
 • Membran Filtre Dispenserleri
 • Dijital Büretler
 • Otomatik Titratörler
 • Otomatik Pipetler
 • Pipetörler
 • Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
 • Manifold Sistemler ve Vakum Pompaları
 • Buzdolapları
 • Bulaşık Makineleri(Dezenfekte ve sterilize eden)
 • Bunzen Bekler,
 • Işık Kaynakları,
 
ICP –OES Atomik Emisyon Spektrofotometre Cihazı
İçmesuyu, atıksu ve katı atık numunelerinde periyodik tabloda yer alan Se, Mo, Ba, Mn, S, As, Sn, Cd, Cu, Ni, Ag, Co, Si, K, Fe, Hg, Li, P, Zn, Sb, B, Cr, Pb, Al, Ca, Mg, V, Na, elementlerinin ppb seviyelerinde analizlerinin yapılması amacıyla kullanılır.

IC Iyon Kromotografi Cihazı

İçmesuyu ve atıksu numunelerinde Florür, Klorür, Klorat, Bromür, Bromat, Nitrit, Nitrat, Sülfit, Fosfat, Sülfat anyonlarının ppm ve ppb seviyelerinde analizlerinin yapılması amacıyla kullanılır.
TOC Toplam Organik Karbon Cihazı
İçmesuyunun kalitesini gösteren parametrelerden biri olan Toplam Organik Karbon analizlerinin yapılmasında amacıyla kullanılır.
Alev Fotometresi
İçmesuyunda yer alan Sodyum, Potasyum, Kalsiyum Baryum, Lityum analizlerinin ppm seviyesinde yapılması amacıyla kullanılır.
UV/VIS Spektrofotometreler
İçmesuyu ve atıksu numunelerinde kolorimetrik yöntem ve hazır kit yöntemleriyle analiz yapmak amacıyla kullanılır.
Mikrodalga Cihazı
Su, atıksu, katı atık ve toprak numunelerinin metal analizlerinin yapılabilmesi için ön işlem olarak parçalama (digestion) işlemleri yapılması amacıyla kullanılır.
Kjeldahl Azotu Tayin Cihazı

Otomatik olarak distilasyon ve titrasyon yapabilen cihaz atıksu, katı atık numunelerinde toplam kjeldahl azotu ve amonyum azotu tayini amacıyla kullanılır.

İletişim Adreslerimiz

Telefon: 0352 432 19 20

E-mail: laboratuvar@kaski.gov.tr

Numune kabul

Telefon: 0352 432 19 21-22

E-mail: zarifc@kaski.gov.tr

celaleddiny@kaski.gov.tr