LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak abonelerimizin depolarına kadar getirilen sağlıklı ve temiz suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri Genel Müdürlüğümüz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Akredite Laboratuvarlarımızda konusunda uzman teknik personellerimizce gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarımızda içmesuyu analizlerinin yanında atıksu, havuzsuyu, arıtma çamuru ve toprak numunelerinide analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Laboratuvarlarımızda, Laboratuvar Şube Müdürü (Kimyager),   4 Kimyager, 3 Biyolog, 2 Kimya Teknikeri, 1 Numune Kabul ve 1 Raporlama Personeli olmak üzere konusunda uzman 12 personel görev yapmaktadır.

Laboratuvarlarımızda toplam 239 adet parametrenin ulusal ve uluslar arası metotlar kullanılarak analiz ve ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Akreditasyon ve Yeterlilik Belgelerimiz…..
Genel Müdürlüğümüz Laboratuvarları, 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardına” göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen Akreditasyon Belgesine sahiptir. Şu an itibariyle Laboratuvarlarımızda, su analizlerinde 62, Atıksu analizlerinde 56, Çamur analizlerinde 12, toprak analizlerinde 12 ve havuz suyu analizlerinde 19 parametrede toplamda ise 161 parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti verilmektedir.

Ayrıca Laboratuvarlarımız 2007 yılından itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ne sahiptir. Atıksu, Toprak ve Çamur matrikslerinde akredite olduğu parametrelerde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”ndan da yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkimizde bulunmaktadır.

Laboratuvar Hizmet Alanı ve Faaliyetler…..

Laboratuvarlarımızda, Genel Müdürlüğümüzün İlgili Birimlerinden, özel ve/veya tüzel kurumlardan ve şahısların getirdiği içmesuyu numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılmaktadır.

İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve benzeri yönetmeliklerdeki parametreler baz alınarak yapılmakta ve atıksu numunesinin alındığı firmalara ve denetleyici birimlere rapor edilmektedir.

Alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve/veya diğer yönetmeliklerde belirtilen parametreler dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir.

 Alıcı ortama deşarj eden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetlenen Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri de Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Büyükşehir yasası ile hizmet alanımıza dahil olan ilçelerinin Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen atıksu numunelerinin analizleri de laboratuarımızda gerçekleştirilerek ilgili Başkanlıklara rapor edilmektedir.

Su ve Atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru  ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır.

 

Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleri ile özel olarak halkın kullanımına açılan yüzme havuzlarının çoğalması neticesinde; halkın havuzları daha güvenli kullanması adına laboratuarımız da havuz suyu parametreleri de çalışılmaktadır.

Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakalığı, Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yetkili laboratuvarların görevlendirilmesi kapsamında oluşturulan MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) de tanımlı olup il içerisinde bulunan atıksu kaynaklarından alınan numunelerin analizleri laboratuvarımızda gerçekleştirilerek sonuçlar MELBES sistemine girilmektedir.

Abone depolarının temiz tutulması ve abonelerimizin şebekesine kadar getirilen sağlıklı ve temiz suyun bina depolarda kirlenmemesi için alınan tedbirler kapsamında depo temizleme firmaları tarafından temizlik sonrasında alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri de tarafımızca çalışılmaktadır.

Cihaz Alt Yapısı
Analiz ve ölçümlerde kullanılan ölçüm aletleri ve cihazlarımız gerek ülkemiz gereksede dünyada kullanılan cihaz envanterine uygun son teknoloji ölçüm ve analiz cihazlarıdır.

Hizmet alanımıza uygun ve aynı matriklerde analiz ve ölçüm gerçekleştiren gerek kamu gereksede özel muadil firmalar açısından kıyas edildiğinde bu alanda hatrı sayılır bir yerde bulunmaktayız. Laboratuvar cihaz envanterimizdende görüleceği üzere çağımızın gereklilerine uygun son teknoloji cihazlar ile ilk defasında ve her defasında doğru ve güvenilir üretilen sonuçlarının sürekliliği sağlanmaktadır.

LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI

Cihazın Adı

Adet

Kullanıldığı Laboratuvar

ICP – MS

1

İçmesuyu Laboratuvarı

GC/ MS

1

İçmesuyu Laboratuvarı

GC/ MS PURGE and TRAPE

1

İçmesuyu Laboratuvarı

LC –MS/MS

1

İçmesuyu Laboratuvarı

İyon Kromatografi Cihazı

2

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

TOC Cihazı

1

İçmesuyu Laboratuvarı

ICP-OES Cihazı

1

Atıksu Laboratuvarı

Mikrodalga

2

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bitki Öğütme Cihazı

1

Atıksu Laboratuvarı

Toprak Öğütme Cihazı

1

Atıksu Laboratuvarı

Spektrofotometre

4

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

İnkübatör

5

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Otoklav

3

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Etüv

4

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Buzdolabı

3

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

pH metre

4

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

İletkenlik Ölçer Cihazı

2

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Türbidimetre

2

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Oksijenmetre

2

Atıksu Laboratuvarı

Klor Fotometre Cihazı

3

İçmesuyu Laboratuvarı

Ultra Safsu Cihazı

2

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Saf Su Cihazı

3

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Hassas Terazi

2

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Kaba Terazi

2

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Su Banyosu

3

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Kjeldahl Azotu Parçalama  Cihazı

1

Atıksu Laboratuvarı

Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi

1

Atıksu Laboratuvarı

KOİ Parçalama Ünitesi

1

Atıksu Laboratuvarı

Siyanür Parçalama Ünitesi

1

Atıksu Laboratuvarı

Sıcaklık-Nem Ölçer

11

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Sıvılı Cam Termometre

1

Atıksu Laboratuvarı

Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı

5

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Termoreaktör

1

Atıksu Laboratuvarı

Santrifüj

2

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Vakum Düzeneği

4

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Vakum Pompası

3

Atıksu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dijital Büret

15

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Dispenser

20

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Otomatik Pipet

18

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Otomatik Titratör

1

Atıksu Laboratuvarı

Pipetör

3

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dozajlama Şırıngası

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Soğutucu

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Terazi Doğrulama Ağırlıkları

1

Atıksu Laboratuvarı

İyonmetre

1

Atıksu Laboratuvarı

Alev Fotometresi

1

İçmesuyu Laboratuvarı

Laboratuvar Tipi Bulaşık Makinası

2

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Laboratuvar Tipi Sterilizatör

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Stereomikroskop

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Işık Mikroskobu

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Cam Boncuk Sterilizatörü

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Girdaplı Karıştırıcı

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Membran Filtre Dispenseri

2

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Ultrasonik Banyo

1

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini

1

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bunzen Beki

3

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Çeker Ocak

6

Atıksu Laboratuvarı

İçmesuyu Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

İletişim Adreslerimiz

Telefon: 0352 432 19 20

E-mail: laboratuvar@kaski.gov.tr

Numune kabul

Telefon: 0352 432 19 21-22

E-mail: zarifc@kaski.gov.tr

celaleddiny@kaski.gov.tr