PARAMETRELER VE BİRİM FİYATLARI

ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI ÜCRET TARİFESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVAR 2018 ANALİZ BEDELLERİ
KİMYASAL ANALİZLER
SIRA NO. PARAMETRELER ANALİZ METODLARI NUMUNE MİKTARI ANALİZ ÜCRETLERİ
1 *pH (pH) SM 4500 -HB. 0,5 L 30.00 TL
2 *İletkenlik (EC) SM 2510 B 0,5 L 30.00 TL
3 Sıcaklık Elektrometrik Metot 0,5 L 20.00 TL
4 Renk Organoleptik Metot 0,5 L 10.00 TL
5 Koku Organoleptik Metot 0,5 L 10.00 TL
6 Tat Organoleptik Metot 0,5 L 10.00 TL
7 *Askıda Katı Madde (AKM) SM 2540 D. 0,5 L 65.00 TL
8 Toplam Katı Madde (TKM) SM 2540 B. 0,5 L 65.00 TL
9 Toplam Çözünmüs Katı (TDS) SM 2540 C. 0,5 L 65.00 TL
10 Çökebilen Katı Madde (60.dk) SM 2540 F. 0,5 L 65.00 TL
11 *Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI5) SM 5210 B. 0,5 L 115.00 TL
12 Çözünmüs Oksijen (O2) SM 4500 OC. 0,5 L 40.00 TL
13 *Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) SM 5220 B. 0,5 L 140.00 TL
14 Vanadyum (V) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
15 Molibden (Mo) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
16 Baryum (Ba) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
17 Mangan (Mn) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
18 Kükürt (S) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
19 Kalay (Sn) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
20 *Kadmiyum (Cd) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
21 *Bakır (Cu) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
22 *Nikel (Ni) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
23 Kobalt (Co) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
24 Silisyum (Si) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
25 Kalsiyum (Ca) SM 3500 Ca.B 0,5 L 60.00 TL
26 *Demir (Fe) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
27 Lityum (Li) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
28 Fosfor (P) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
29 *Çinko (Zn) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
30 *Bor (B) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
31 *Toplam Krom (Cr) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
32 *Kurşun (Pb) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
33 Gümüş (Ag) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
34 Alüminyum (Al) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
35 Magnezyum (Mg) SM 3500 Mg B. 0,5 L 60.00 TL
36 Potasyum (K) SM 3500 K. B 0,5 L 60.00 TL
37 *Arsenik (As) TSEN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
38 Antimon (Sb) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
39 Selenyum (Se) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
40 *Yağ­Gress SM 5520 B. 0,5 L 180.00 TL
41 Amonyum (NH4) Kalitatif Metot 0,5 L 20.00 TL
42 *Amonyum Azotu (NH4-N) SM 4500 - NH3 B.C. 0,5 L 100.00 TL
43 *Amonyak Azotu (NH3-N) SM 4500 - NH3 B.C. 0,5 L 100.00 TL
44 Toplam Azot (TN) Fotometrik Metot 0,5 L 100.00 TL
45 *Kjeldahl Azotu (TKN) SM 4500 Norg B. 0,5 L 160.00 TL
46 Anyonik Yüzey Aktif Maddeler SM 5540 C. 0,5 L 70.00 TL
47 *Krom (+6) (Cr+6) SM 3500 Cr B. 0,5 L 80.00 TL
48 Serbest Klor (Cl2) SM 4500 Cl B. 0,5 L 55.00 TL
49 *Toplam Fosfor (TP) SM 4500 P-PE 0,5 L 80.00 TL
50 Toplam Siyanür (CN) Fotometrik Metot 0,5 L 100.00 TL
51 *Fosfat (PO4) SM 4500 PE 0,5 L 70.00 TL
52 *Fosfat Fosforu (PO4-P) SM 4500 PE 0,5 L 70.00 TL
53 Fenol Fotometrik Metot 0,5 L 70.00 TL
54 *Sülfür (S) SM 4500 S-2 F 0,5 L 80.00 TL
55 Sülfit (SO3) SM 4500 SO3-2 B 0,5 L 80.00 TL
56 *Sülfat (SO4) SM 4110 B 0,5 L 80.00 TL
57 *Florür (F) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
58 Nitrit (NO2) Fotometrik Metot 0,5 L 80.00 TL
59 Nitrit Azotu (NO2-N) Fotometrik Metot 0,5 L 80.00 TL
60 *Nitrat (NO3) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
61 Nitrat Azotu (NO3-N) Fotometrik Metot 0,5 L 80.00 TL
62 *Fosfat (PO4) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
63 Klorat (ClO3) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
64 Klorit (ClO2) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
65 Klorür (Cl­) SM 4500 Cl- B 0,5 L 75.00 TL
66 *Bromür (Br) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
67 Bromat (BrO3-) SM 4110 B. 0,5 L 80.00 TL
68 *Bulanıklık SM 2130 B. 0,5 L 20.00 TL
69 Oksitlenebilirlik TS 6288 EN ISO 8467 0,5 L 35.00 TL
70 Toplam Sertlik SM 2340 C. 0,5 L 35.00 TL
71 Kalsiyum Sertliği SM 3500 Ca B. 0,5 L 35.00 TL
72 Magnezyum Sertliği SM 3500 Mg B. 0,5 L 35.00 TL
73 Karbonat (CO3-2) SM 2320 B 0,5 L 20.00 TL
74 *Toplam Organik Karbon (TOC) TS 8195 EN 1484 0,5 L 100.00 TL
75 Bikarbonat (HCO3-2) SM 2320 B 0,5 L 20.00 TL
76 Alkalinite SM 2320 B. 0,5 L 35.00 TL
77 *Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) TS 5676 0,5 L 180.00 TL
78 *Kadmiyum (Cd) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
79 Sodyum (Na) SM 3500 Na B. 0,5 L 80.00 TL
80 *Arsenik (As) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
81 *Toplam Krom (Cr) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
82 *Kurşun (Pb) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
83 *Demir (Fe) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
84 *Nikel (Ni) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
85 *Bakır (Cu) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
86 Çinko (Zn) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
87 *Bor (B) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
88 *Toplam Siyanür (Top­CN) SM 4500 CN C,E 0,5 L 120.00 TL
89 *Selenyum (Se) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
90 *Alüminyum (Al) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
91 *Antimon (Sb) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
92 *Civa (Hg) EPA 200.8 0,5 L 75.00 TL
93 *Amonyum (NH4) ASTM Standards D1426-08 0,5 L 75.00 TL
94 Nitrit (NO2) Kalitatif Metot 0,5 L 20.00 TL
95 *Nitrit (NO2) S.M 4110 B 0,5 L 80.00 TL
96 *Klorür (Cl) S.M 4110 B 0,5 L 80.00 TL
97 Renk S.M 2120 B 0,5 L 10.00 TL
98 Toplam Çözünmüs Katı (TDS) Elektrometrik Metot 0,5 L 65.00 TL
99 Vanadyum (V) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
100 Molibden (Mo) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
101 Baryum (Ba) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
102 *Mangan (Mn) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
103 Kükürt (S) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
104 Kalay (Sn) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
105 Kobalt (Co) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
106 Silisyum (Si) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
107 Kalsiyum (Ca) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
108 Kalsiyum (Ca) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
109 Lityum (Li) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
110 Fosfor (P) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
111 Gümüş (Ag) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
112 Magnezyum (Mg) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
113 Magnezyum (Mg) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
114 Potasyum (K) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
115 Potasyum (K) TS EN ISO 17294(1-2) 0,5 L 75.00 TL
116 Civa (Hg) TS EN ISO 11885 0,5 L 75.00 TL
117 Amonyum (NH4) Fotometrik Metot 0,5 L 75.00 TL
118 Amonyum Azotu (NH4-N) Fotometrik Metot 0,5 L 75.00 TL
119 *Amonyak Azotu (NH3-N) ASTM Standarts D1426-08 0,5 L 75.00 TL
120 *Sülfat (SO4) SM 4500 SO4-2 E 0,5 L 80.00 TL
121 *Florür (F) SM 4500F- C 0,5 L 80.00 TL
122 Florür (F) Fotometrik Metot 0,5 L 80.00 TL
123 Nitrat (NO3) Fotometrik Metot 0,5 L 80.00 TL
124 *Amonyum (NH4) SM 4500 - NH3 B.C. 0,5 L 75.00 TL
125 *Amonyak (NH3) SM 4500 - NH3 B.C. 0,5 L 75.00 TL
126 Serbest Klor (Cl2) Fotometrik Metot 0,5 L 55.00 TL
127 Nitrit. (NO2) Fotometrik Metot. 0,5 L 75.00 TL
128 Nitrit Azotu. (NO2-N) Fotometrik Metot. 0,5 L 75.00 TL
129 Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR(tad)) Hesaplama Metodu 0,5 L 50.00 TL
130 Değişebilir Sodyum Yüzdesi (% Na) Hesaplama Metodu 0,5 L 50.00 TL
131 Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Hesaplama Metodu 0,5 L 50.00 TL
132 Toplam Tuz Konsantrasyonu (TDS) Elektrometrik Metod 0,5 L 60.00 TL
133 Bağlı Klor Fotometrik Metot 0,5 L 50.00 TL
134 Bağlı klor TS 6229 EN ISO 7393 - 2 0,5 L 55.00 TL
135 Serbest Klor (Cl2) TS 6229 EN ISO 7393 - 2 0,5 L 55.00 TL
136 Toplam Klor TS 6229 EN ISO 7393 - 2 0,5 L 55.00 TL
137 Toplam Klor Fotometrik Metot 0,5 L 50.00 TL
138 Siyanürik Asit Fotometrik Metot 0,5 L 50.00 TL
139 Siyanürik Asit İşletme İçi Metot 0,5 L 60.00 TL
PESTİSİT ANALİZLERİ
SIRA NO PARAMETRE YÖNTEM/METOT NUMUNE MİKTARI / TİPİ ANALİZ ÜCRETİ
Organoklorlular
140 Hekza Klorobenzen Cihaz Uygulama Metodu/
GC-MS ECD
1 L 65,00
141 Alfa- HCH 65,00
142 Gamma - HCH 65,00
143 Heptaklor 65,00
144 Heptaklorepoksit 65,00
145 Aldrin 65,00
146 Dieldrin 65,00
147 Alfaendosülfan 65,00
148 Beta- Endosülfan 65,00
149 2,4 DDE 65,00
150 4,4 DDE 65,00
151 2,4 DDD 65,00
152 4,4 DDD 65,00
153 2,4 DDT 65,00
154 4,4 DDT 65,00
Organofosforlular
155 Demethon(O+S) Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
1 L 65,00
156 Azinphos-methyl 65,00
157 Azinphos-ethyl 65,00
158 Diazinon 65,00
159 Malathion 65,00
160 Methamidophos 65,00
161 Chlorpyriphos-ethyl 65,00
162 Chlorpyriphos-methyl 65,00
163 Ethion 65,00
164 Parathion-ethyl Cihaz Uygulama Metodu/
GC-MS ECD
65,00
165 Parathion-methyl 65,00
166 Disulfoton 65,00
Herbisitler
167 Atrazin Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
1 L 75,00
168 Simazin 75,00
Fungusitler
169 Tebuconazole Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
1 L 75,00
170 Metalaxyl 75,00
Karbamatlar
171 Aldicarb Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
1 L 65,00
172 Aldicarb-sulfane 65,00
173 Aldicarb-sulfoxide 65,00
174 Carbaryl 65,00
175 Carbofuran 65,00
176 Carbofuran-3-hydroxy 65,00
177 Methiocarb 65,00
178 Methomyl 65,00
179 Oxamyl Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
65,00
180 Propoxur 65,00
KALINTI ANALİZLERİ
SIRA NO PARAMETRE YÖNTEM/METOT NUMUNE MİKTARI / TİPİ ANALİZ ÜCRETİ
POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH)
181 Benzo (a) pyrene Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS/HPLC/FLD
1 L 75,00
182 Benzo (b) fluoranthene 75,00
183 Benzo (k) fluoranthene 75,00
184 Benzo (ghi) perylene 75,00
185 İndeno (1.2.3 - cd) pyrene 75,00
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
186 Tetrakloreten Cihaz Uygulama Metodu/
GC-MS-PT
1 L 65,00
187 Trikloreten 65,00
188 Benzen 65,00
189 1,2 - Dikloretan 65,00
190 Kloroform 65,00
191 Bromoform 65,00
192 Dibromoklorometan 65,00
193 Bromodiklorometan 65,00
MONOMER BİLEŞİKLER
194 Akrilamid Cihaz Uygulama Metodu/
LC-MS-MS
1L 65,00
195 Epikloridin Cihaz Uygulama Metodu/
GC-MS-PT
65,00
196 Vinil Klorür 65,00
MİKROBİYOLOJİK  ANALİZLER
SIRA NO. PARAMETRELER YÖNTEM/METOD NUMUNE MİKTARI ANALİZ ÜCRETLERİ
197 *Toplam Koliform TS EN ISO 9308-1 2 x 100 mL 50.00 TL
198 *Escherichia coli TS EN ISO 9308-1 2 x 100 mL 50.00 TL
199 *Enterekok TS EN ISO 7899-2 2 x 100 mL 50.00 TL
200 Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 2 x 100 mL 50.00 TL
201 Toplam jerm sayısı (36 oC) TS EN ISO 6222 1 x 100 mL 50.00 TL
202 Toplam jerm sayısı (22 oC) TS EN ISO 6222 1 x 100 mL 50.00 TL
203 Clostridium perfringens İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Ek-3-1,  TS 8020 EN 26461-2 2 x 100 mL 50.00 TL
İÇME KULLANMA SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Ek 1/ a. b. c' ye göre)
İÇME KULLANMA SULARI PAKET ANALİZLER
SIRA NO. PARAMETRELER YÖNTEM/METOD NUMUNE MİKTARI ANALİZ ÜCRETLERİ
203   Metal Analizleri
(Kadminyum,Arsenik,Toplam Krom,Kurşun, Demir, Nikel, Bakır, Bor,Selenyum, Alüminyum, Antimon, Mangan)
  0,5 L 500,00 TL
204 Pestisitler   1L 2.000,00 TL
205 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar   1L 375,00 TL
206 Uçucu Organik Bileşikler   1L 300,00 TL
207 Monomer Bileşikler   1L 170,00 TL

*Akredite parametreler