(CBS) Coğrafi Bilgi Sistemi

Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesini amaçlamaktadır.  CBS Şube Müdürlüğü faaliyetleri arasındadır. Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan faaliyetleri aşağıdaki şekliyle maddeler halinde sıralayabiliriz.

GIS ile ilgili gerekli donanım ve yazılımların çalışmasını sağlamak personelin yönetimi ve koordinasyonu.

Kayseri yeraltı su şebekesinin GIS yazılım ortamına aktarılması ve değerlendirilmesi.

Kayseri kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin GIS yazılım ortamına aktarılması ve değerlendirilmesi.

İçme suyu şebekesinde yapılan değişikliklerin ve ilavelerin takip edilip GIS ortamında güncelleştirilmesi.

Yeni yapılan imalatların ve şebeke bilgilerinin MapInfo yazılımına işlenmesi ve Editleme yetkisi.

Kurum içi ve dışından gelecek taleplere göre şebeke bilgilerinin çıktı ortamına aktarılması ve hazırlanması.

GIS temel altlığı olan hâlihazır haritaların sürekli olarak ıslahı ve güncellenmesi.

Kayseri hâlihazır paftalarında eksik olan bölgelerin tespit edilmesi ve bunların tekrar aynı ortama geçirilerek hazırlanması.

Kayseri içme suyu şebeke bilgilerinin GIS yazılımı olan Mapinfo  ortamında ve KASKİ için geliştirilen SUDABİS (Su Dağıtım Bilgi Sistemi) uygulama yazılımında sorgulanması ve analiz edilmesi.

 

SUDABİS (Su Dağıtım Bilgi Sistemi) PROJESİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 558,532 abone, 16 ilçe (Kayseri Büyük Şehir Belediyesi mücavir alan sınırı),  3905 adet sokak, 754 adet Mahalle  ve bunun yanında 5,775 km içme suyu hattı ve 3,806 km kanalizasyon hattı, 210 km yağmur suyu hattı, 518 adet içme suyu deposu 14 adet atıksu arıtma tesisi ile Kayseri’ye su altyapı bilgi sistemi sağlamaktadır. Bu Proje kapsamında ;

            Güncel altlık ve grafik veri üretimi için 1/2500 ölçekte ve 1m koordinat hassasiyetinde IKONOS uydu görüntüsü kullanılmıştır.

Altyapı verileri CBS Server’a taşınarak 5 kullanıcıya veri girişi hakkı tanınarak Altyapı bilgileri canlı tutulur ve sorgulanır hale getirildi. Altyapı Bilgileri KASKİ içerisinde Web servisle uç kullanıcıların da sorgulama, Rapor ve Analiz Yapılabilir hale getirildi.

Hızlı Raporlama

İstenilen/seçilen tarih aralığı, hat türü, çap vb kriterlere göre hızlı ve kolay raporlama imkanı sağlanmıştır.

 

Bilgi Paylaşımı Kolaylığı

Harita verilerinin istenilen koordinat sisteminde ve talep edilen formatta kolay dönüştürülmesi ve kurumlarla paylaşımının sağlanması.

WMS Bağlantısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adres verileri ve Kcetaş (Kayseri ve Civarı Elektrik  T.A.Ş.) ile  karşılıklı veri paylaşımı sağlanmıştır.

Rapor ve Analizler

Şebeke Hattı Rapor ve Analiz

Şebeke Envanteri Rapor ve Analiz

Armatür Sayılarına göre Rapor ve Analiz

Terfi Merkezi Sayılarına göre Rapor ve Analiz

Arıza Sayılarına göre Rapor ve Analiz

Izgara Sayılarına göre Rapor ve Analiz

Tematik/Akıllı Haritalar

Tematik Haritalar

İçmesuyu Boru Hattı Uzunluk Toplamlarına göre harita

Kanalizasyon Boru Hattı Uzunluk Toplamlarına göre harita

Yağmursuyu Boru Hattı Uzunluk Toplamlarına göre harita

Kanalizasyon Baca Sayılarına göre harita

Yağmursuyu Baca Sayılarına göre harita

Armatür Sayılarına göre harita

Kanalizasyon Arıtma Tesislerine göre harita

Hızlı raporlama, Bilgi paylaşımı, Rapor ve Analizler, Tematik ve Akıllı Haritalar SUDABİS projesinde bulunmaktadır.