Yeni abonelik için neler gerekli?

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1-Yeni   Abone Servisine müracaatlar şahsen veya resmi vekil aracılığıyla   yapılır.Müracaat esnasında istenen belgelerin eksiksiz ikmal edilmesi   şarttır.
2-Matbu formlar (evrak) Abone İşleri Daire Başkanlığı, Yeni Abone Servisince önceden hazırlanıp abonelere verilir.
3-Her müstakil binaya bir abone bağlantı yolu tesis edilir.
4-Gayrimenkule  ilk defa  abone olunacaksa;  mülk sahibinin müracaat etmesi ve sicil aboneliği ile birlikte abone olması gerekmektedir. Kiracının aboneli bir mülkü kiralayıp adına abone olmak istemesi durumunda ise;  Kira kontratı,  T.C. kimlik numarası ile müracaat edecek ve Teminat (depozito) yatırmak suretiyle kendi adına abonelik yaptırabilecektir.
5-Ekte örneği olan Su Satış   Sözleşmesi KASKİ Genel Müdürlüğü adına Abone İşleri Daire Başkanı ve   Şube Müdürü ile abone tarafından karşılıklı imzalanmasından sonra   geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.
6-Abone olacaklardan alınan belgeler;
Teminat (Depozito)
Keşif ücreti
Numara ve dosya bedeli
Tesisat yapım bedeline katılım payı
K.D.V.
Sayaç bedeli
Damga vergisi
7-Her yıl KASKİ Genel Kurulu?nca belirlenen ücretler uygulanır.

İLK DEFA ABONE OLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 

A-)Yeni İnşaat (Şantiye) Abonesi olacaklardan İstenen Belgeler

  1. Yapı Ruhsatı Aslı ve Aslı Gibidir onaylı fotokopisi,
  2. Yapı sahibinin kimlik aslı ve fotokopisi,(T.C. Kimlik Numarası olacak)* Şirket ise; imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi.

Şantiye   aboneliği için gerekli olan iki evrak tamamlanıp Kaski'ye müracaat   edildikten sonra bölgelere göre aşağıda belirtilen sürelerde abonelik   işlemleri tamamlanacaktır.

S.N0
BÖLGELER
KEŞİF
SÜRELERİ
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
1
Şehir Merkezi(Kocasinan-Melikgazi)
45 Dak.
20 Dak.
65 Dak.
2
Kocasinan-Melikgazi Bölgesinde
Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
Hacılar, Erkilet, Mimarsinan, Kıranardı,
Hisarcık, Gesi
60 Dak.
(1 Saat)
20 Dak.
80 Dak.
(1 Saat 20 Dakika)
3
Hacılar İlçesinin Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Erkilet Beldesinin Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
İncesu İlçesi Merkez ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Gesi Beldesi ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Süksün, Mahzemin, Gürpınar, Ebiç, Kuşçu ve
Bağlı Bulunan Yerler
Turan Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Büyükbürüngüz Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler
105 Dak.
(1 Saat 45 Dakika)
20 Dak.
125 Dak.
(2 Saat 05 Dakika)
4
Kızılören ve Köyleri
120 Dak.
(2 saat)
20 Dak.
140 Dak.
(2 Saat 20 Dakika)
5
Talas İlçesi Merkez (Talas Abone
Memurluğu Tarafından Yapılan Aboneler)
30 Dak.
15 Dak.
45 Dak.
6
Talas İlçesine Bağlı Bulunan Yerler,
Erciyes Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Zincidere Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Başakpınar ve Bağlı Bulunan Yerler,
Kepez ve Bağlı Bulunan Yerler
Kuruköprü ve Bağlı Bulunan Yerler
60 Dak.
(1 Saat)
15 Dak
75 Dak.
(1 Saat 15 Dakika)
Not: Keşif sürelerinde trafik yoğunluğu ve hava şartları nedeniyle gecikme olabilir.

 

B-)Şehir Mücavir Alanı İçerisinde Abone Olacaklardan İstenen Belgeler.(MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE)

  1. Tapunun aslı ve fotokopisi,
  2. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası olacak),
  3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi),
  4. Doğal Afet Sigortası (Dask)


* Kanal Katılım Payının ödenmiş olması (Kaski Kanal Tahakkuk Servisi),
* Şirket ise; imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi.

Yeni   abonelik için gerekli olan altı evrak tamamlanıp Kaski'ye müracaat   edildikten sonra bölgelere göre aşağıda belirtilen sürelerde abonelik   işlemleri tamamlanacaktır.

S.N0
BÖLGELER
KEŞİF
SÜRELERİ
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
1
Şehir Merkezi(Kocasinan-Melikgazi)
45 Dak.
20 Dak
65 Dak.
2
Kocasinan-Melikgazi Bölgesinde
Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
Hacılar, Erkilet, Mimarsinan, Kıranardı,
Hisarcık, Gesi
60 Dak.
(1 Saat)
20 Dak
80 Dak.
(1 Saat 20 Dakika)
3
Hacılar İlçesinin Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Erkilet Beldesinin Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler
İncesu İlçesi Merkez ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Gesi Beldesi ve Köyden Mahalleye
Dönüşen Yerler
Süksün, Mahzemin, Gürpınar, Ebiç, Kuşçu ve
Bağlı Bulunan Yerler
Turan Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Büyükbürüngüz Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler
105 Dak.
(1 Saat 45 Dakika)
20 Dak
125 Dak.
(2 Saat 05 Dakika)
4
Kızılören ve Köyleri
120 Dak.
(2 saat)
20 Dak
140 Dak.
(2 Saat 20 Dakika)
5
Talas İlçesi Merkez (Talas Abone
Memurluğu Tarafından Yapılan Aboneler)
30 Dak.
15 Dak
45 Dak.
6
Talas İlçesine Bağlı Bulunan Yerler,
Erciyes Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Zincidere Beldesi ve Bağlı Bulunan Yerler,
Başakpınar ve Bağlı Bulunan Yerler,
Kepez ve Bağlı Bulunan Yerler
Kuruköprü ve Bağlı Bulunan Yerler
60 Dak.
(1 Saat)
15 Dak
75 Dak.
(1 Saat 15 Dakika)
Not
Keşif sürelerinde trafik yoğunluğu ve hava şartları nedeniyle gecikme olabilir.

 

C-) Kiracı Aboneliği İçin İstenenler;

1- Sicil abone numarası

2- Kira kontratı

3- Kimlik Aslı ve Fotokopisi

4- Teminat (Depozito)

* Şirket ise; imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi,

D-) Abone İsim Değişikliği İçin İstenen Belgeler

 1. Tapunun aslı ve fotokopisi,
 2. Kimlik aslı ve fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası olacak),
 3. Doğal Afet Sigortası (Dask)

  * Şirket ise; imza sirküsü, yetki belgesi, şirket kaşesi ve ticaret sicil gazetesinde isminin geçtiği sayfa fotokopisi,


  İsim   Değişikliği için gerekli olan iki evrak tamamlanıp Kaski'ye müracaat   edildikten sonra tüm bölgelerde aşağıda belirtilen sürede isim   değişikliği işlemi tamamlanacaktır.

S.NO
BÖLGELER
KASKİ İÇİ
İŞLER
TOPLAM SÜRE
 
1
Mücavir alan içerisindeki tüm aboneler için
5 Dak.
5 Dak.


 

 

 

 

2016 YILI SU HİZMET TARİFELERİ

TARİFELER

Şube Yolu    Bakım Ücreti (Yıllık dönem olarak okuma sayısına
bölünerek bulunacaktır)

14,85 TL

Kapama-Açma    Ücreti (Borcundan dolayı)

44,00 TL

Kapama-Açma    Ücreti (Geçici)

6,60     TL

Mühür ve    Aparat Kırma,Şebekeye Müdahale Ücreti

110,00 TL

Kapama açma ücreti (Borcundan dolayı online GPRS’li sayaç)

    7,70

1- YENİ    ABONELERDEN BİR DEFAYA MAHSUS
ALINACAK ÜCRETLER

Numara ve    Dosya Bedeli

11,00 TL

Keşif    Ücreti

22,00 TL

Tesisat    Yapım Bedeline Katılım Payı

49,50 TL

TOPLAM

82,50 TL

2- TEMİNAT    BEDELLERİ

Konut

66,00 TL

İşyerleri

121,00 TL

Çalışması    Suya Bağlı Olan İşyerleri

467,50 TL

Çalışması    Suya Bağlı Olmayan İmalathaneler

467,50 TL

Çalışması    Suya Bağlı Olan İmalathaneler

1.650,00 TL

Turistik    Oteller

4.840,00 TL

İnşaatlar

   770,00 TL

3- KİRACI ABONELERDEN ALINACAK TEMİNAT BEDELLERİ

Konut

132,00 TL

İşyerleri

   264,00 TL

Çalışması Suya Bağlı Olan İşyerleri

   550,00 TL

Çalışması Suya Bağlı Olmayan İmalathaneler

   550,00 TL

Çalışması Suya Bağlı Olan İmalathaneler

1.925,00 TL

Turistik Oteller

4.950,00 TL

ATIKSU    ABONELERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER

Ait olduğu abone grubu için KDV dahil 1m3 su ve atıksu toplamı ücretinin %33’ü oranında ücretlendirme yapılır.

KANALİZASYON    ÜCRETLERİ

200 mm Kanal

  88,00 TL

300 mm Kanal

121,00 TL

400 mm Kanal

165,00 TL

Rogar Yapımı

 

154,00 TL

Bakım Onarım Bedeli

154,00 TL

Pik Kapak

275,00 TL

Beton Kapak

 

  44,00 TL

Tali Kanal

  44,00 TL

İkinci    Bağlantı Tali Kanal

110,00 TL

 

2016 YILI  PROJE İNCELEME VE ONAYLAMA ÜCRETİ

Proje onay ve İnceleme Ücreti  :44,00  TL+KDV

a) Konutlarda                              :Daire Sayısı xİnceleme Ücreti

b) İşyerinde                                  :Toplam  İnşaat Alanı m² x İncelemeÜcreti 100 TL

c)  Otellerde                                   :Oda  Sayısı  x İnceleme Ücreti 5 TL

d) Organize  Sanayii ve diğer bölgelerdeki depolar, hangarlar ve fabrikalar:

1:1.000 m²’ ye kadar (1.000 m²  dahil)  yukarıdaki işyeri tarifesi  uygulanacaktır.

2:1.000 m²'den yukarı için(1.000 x inceleme  ücreti)/100 + (toplam inşaat alanı – 1.000 m²) x 0,11.-TL + KDV. Proje İnceleme Ücretlerinin yukarıdaki şekliyle  uygulanmasına,

asdasdasd11

asdasdasd11

asdasdasd