SEYYAR VEZNELER

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye sınırları genişlemiş 3 ilçe 19 belde 41 köy hinterlanda dahil edilmiştir. 
KASKİ hinterlanda dahil olan tüm yerleşim bölgelerinde abonelere tahakkuk eden su ve kanal paralarını 2 adet mobil vezne ile tahsil etmektedir. 
Abone işleri ve bilgi işlem daire başkanlığı ile koordineli çalışarak abonelere tahakkuk eden su paralarını beldelerde okunduğu günden 1 hafta sonra başlayarak son ödeme gününe kadar abone yoğunluğu dikkate alınarak 2 gün veya 3 günde, köylerde ise 1 gün olmak üzere, dönemler halinde tahsilat yapılmaktadır.