Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) olarak;

• Kurumumuz nezdinde bulunan her türlü bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında
değerlendirilerek içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek 
üzere TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulup ve şartlarının yerine 
getirilerek sürekli iyileştirme faaliyetinin devam ettirilmesi,
• Yasal şartlar, standart gereksinimleri ve abone/vatandaş şartlarını da göz önünde bulundurarak, 
mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini 
karşılamak,
• BGYS’yi kurmak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakları
(finansal, insan, ekipman, yazılım vb ) sağlamak,
• Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup 
sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etme işlevini
yerine getirmek,
• Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemi, yasalara 
ve sözleşmelere karşı sorumlulukları konusunda çalışanların farkındalığını artırmak Bilgi 
Güvenliği Politikamızdır.
                 

                                                                                                                  Yavuz ÇAĞAN
                                                                                                        GENEL MÜDÜR

Kaski Mobile
AKILLI ŞEHİR ile bizi daha yakından takip edin!
Ücretsiz mobil uygulamayı indir, hizmete en kolay yoldan ulaş!
Google Play     App Store