KASKİ Mevzuat

KASKİ Mevzuat

1989 yılında kurulan KASKİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, bağımsız bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

2560 Sayılı Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda KASKİ'nin kuruluş amacı; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek olarak belirtilmiştir.

KASKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, KASKİ tarafından yürütülür. Ayrıca yine 2560 sayılı kanuna göre; İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de KASKİ'ye verebilir.

2560 sayılı kanunda KASKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

  • İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.
  • Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
  • Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
  • Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
  • Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
  • Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

 

 

Kanun ve Yönetmelikler:

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İndir Görüntüle

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

TARİFELER YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

KASKİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

SU HAVZALARINI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

KASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

SU DEPOSU KONTROL VE DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

GELİR GETİRİCİ İŞLERE AİT İHALE YÖNETMELİĞİ İndir Görüntüle

KASKİ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İndir Görüntüle

Kaski Mobile
AKILLI ŞEHİR ile bizi daha yakından takip edin!
Ücretsiz mobil uygulamayı indir, hizmete en kolay yoldan ulaş!
Google Play     App Store